top of page
DSC_3978_1024_edited.jpg

mitt Rom er ditt Rom

SITE-SPECIFIC THEATRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne produksjonen er et resultat av kunstnerisk leder, Solvei Stoutland, sitt prosjekt i studiet ”Scenekunst i offentlig rom”, ved Teaterhøgskolen i Oslo 2015:   

Solvei: Det kollektive er noe jeg søkte å bringe inn i prosjektets kunstneriske uttrykk. Rekruttering av deltakerne gjorde jeg gjennom sosiale medier. Jeg begynte en tid i forveien å legge ut bilder av gamle historiske bygg som var revet. Jeg søkte å få i gang samtaler og et engasjement, og fikk umiddelbar respons på det jeg la ut.  

I dette prosjektet har jeg søkt å gå et steg videre bort fra regiteateret og mot et samskapingsteater hvor skillet mellom utøver og publikum blir mindre, og hvor publikum inviteres inn og kan ta aktivt del i produksjonen.

Gjennom samtaler og aksjoner med skuespillere, musikere og publikum ønsket jeg: 

  • Å utforske fellesrommet, det rommet vi deler, det som vi kaller det offentlige rom. I dette rommet inviterte jeg mennesker til dialog og kunstneriske opplevelser.  

  • Å jobbe i grenseland mellom teater og performance.  

  • Å utforske seremonier eller ritualer i og rundt sosiale møter.  

  • Å finne ut av hvordan et offentlig rom kan tas i bruk. Det ikke-kommersielle sosiale rom.  

  • Å utforske scenekunst i offentlig rom som et frigjørende grep i kontrast til markedskreftenes kontroll.  

  • Å invitere til refleksjon rundt konsumsamfunnet og massemedienes gjennomslagskraft. 

  • Å finne ut av om reglene for felles bruk av byen kan endres; kan man ta vårt felles rom i bruk for andre ting enn det konvensjoner og regelverk gir plass for? 

Jeg søkte også å finne ut av om samtalen mellom kunstner og publikum kunne være selve verket, og siden prosjektet mitt skulle invitere til et aktivt møte mellom kunstner og publikum innledet jeg et pågående samarbeid med kunstnergruppene Soups and Stories (Meisfjord og Sætre) og Radio Hopes and Dreams. Dialogmøte i et lite intimt rom. 

Jeg søkte også å finne ut av om samtalen mellom kunstner og publikum kunne være selve verket, og siden prosjektet mitt skulle invitere til et aktivt møte mellom kunstner og publikum innledet jeg et pågående samarbeid med kunstnergruppene Soups and Stories (Meisfjord og Sætre) og Radio Hopes and Dreams. Dialogmøte i et lite intimt rom. 

bottom of page