top of page

Katastrofen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage - play

Katastrofen er et kunstnerisk prosjekt – som tar sikte på å utforske, destillere og fremføre scenekunst som berører på tvers av geografi og religiøs, kulturell og etnisk tilhørighet – og som kan gi grunnlag for nye produktive samtaler i lys av aktuelle og reelle katastrofescenarier i nær fortid og framtid, og i samtiden. I korte trekk dreier det seg om et kunstnerisk prosjekt som har som ambisjon å gjøre oss (byer, lokalsamfunn og nærmiljøer) mer robuste overfor kriser, samhandle til felles beste og utforske nye måter å få til gode dialoger om tematikken. Vi søker å nærme oss et felles uttrykk gjennom å hente inspirasjon fra Greske Tragedier, Henrik Ibsen (Brand) og hinduistisk gudelære (Kali), men også gjennom erfaringer fra nære katastrofer som krig (Syria), naturkatastrofer (tsunamien i Thailand) og terror (11.september og 22.juli). Vi ønsker også å undersøke terroristen; krigeren som vender seg mot staten, er han en del av oss? I møte med dette katastrofescenariet, stiller vi spørsmål til vår egen samtid.

Prosjektet har allerede hatt sin idéfase (i 2013) og det er gjennomført et utprøvende forprosjekt (i 2014). Dette har vært finansiert  av oppsparte midler i Apropos Teater – Bergen Byspill og ved egeninnsats fra alle de medvirkende, samt reisestøtte til Cuba fra Stikk (UD/DTS). Prosjektet inngår i "The transatlantic recipe" som beskriver vårt langsiktige scenekunstsamarbeid mellom Bergen og Havanna. Katastrofen inngår tematisk i denne sammenhengen.

 

I løpet av 2014 ble manusbearbeiding igangsatt, med utgangspunkt i blant annet Heidi Køhns Jeg er Ikaros (om å miste mann og barn i Tsunamien i Thailand i 2004) og Ibsens Brand. Greske tragedier ble benyttet som veiledning og inspirasjon. Høsten 2014 var første manusutkast ferdig. Workshop ble avholdt i Bergen oktober 2014 med bergenske scenekunstnere og manusansvarlig Heidi Køhn fra Oslo, skuespiller Raul Capote Braña, La Manigua, Havanna og Rukmini Chatterjee, danser og koreograf Paris/New Dehli. Her ble det utprøving av mulige scener som Kali og klovnenes rescue team-scene, samt bearbeiding av tekst ”på gulvet”.

 

Vi involverte Festspillene i Bergen i våre planer, og ble enige om å holde dem løpende orientert om utviklingen og de foreløpige resultatene I forprosjektet. Med reisestøtte fra UD og DTS, gjennom ordningen STIKK, dro vi til Havanna med 6 scenekunstnere fra Bergen, manusforfatter fra Oslo og danser/koreograf Rukmini Chatterjee fra Paris/India. Sammen med 15 scenekunstnere fra Cuba – rekruttert av våre samarbeidspartnere fra La Manigua Cooperativa Audiovisual og Grupo Mono hadde vi en 9-dagers workshop. Workshopen i Havanna med de cubanske scenekunstnere, særlig knyttet til bruk av gresk tragediekor og improvisasjon med musikere og komponist, endte opp med en work-in-process-visning på utendørsscene i Habana Vieja under festivalen Espacio Ibsen 16.november 2014. Drøye 100 publikummere fikk oppleve en forestilling helt utenom det vanlige. Reaksjonene og ensemblets erfaringer tilsa at dette er et arbeid det er viktig å gå videre med. Visningen er grundig dokumentet med filmopptak fra 8 forskjellige kameravinkler: Katastrofen i Havanna https://vimeo.com/114641432

 

Planene for Katastrofen ble endret i løpet av første halvår av 2015. Responsen på storproduksjonen Katastrofen (med 25 aktører i arbeid) har vært strålende, og visningen i Havanna november 2014 var en stor suksess. Arbeidet innebar imidlertid et stort kollektivt løft fra vår side og fra våre samarbeidspartnere på Cuba og i India – og gjennomført med et minimalt budsjett. Reisestøtte fra STIKK/UD, og stor andel gratis dugnadsarbeid fra alle medvirkende). Slik kan vi ikke fortsette prosessen – uten å knekke nakken økonomisk.

Kortfilmen som ble produsert fra denne forestillingen (se ovenfor)  ble vist Festspillene i Bergen. De viste interesse, men uten å kunne stille med noe substansielt på økonomifeltet. Vi ble også invitert til internasjonale teaterfestivaler (i New Dehli og i Havanna).  Ettersom våre søknader om produksjonsmidler til Bergen kommune, Kulturrådet og Fritt ord ikke nådde fram – måtte vi legge videre produksjon på is og takke et foreløpig nei til Festivalene i Bergen, Havanna og New Dehli.

Planene for Katastrofen ble endret i løpet av første halvår av 2015. Kortfilmen som ble produsert fra denne forestillingen er blitt presentert i mange sammenhenger og danner grunnlag for vår forskningsbasert scenekunst i nær framtid, og danner også grunnlag for videreføring i triologien Katstrofen/Flukten/Håpet. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med Breivik/Høgskolen i Bergen og deres forskningsnettverk – knyttet til koblingen mellom samfunnsforskning og kunstbasert aksjonsforskning. I 2016-2017 vil vi iverksette et slikt arbeid med utgangspunkt i Flukten (med deltakere fra Landås asylmottak, og etablerte innvandrere med kunstbakgrunn). Her skal vi også innlede samarbeide med Van Erven, professor of Media, Performance and the City ved universitetet i Utrecht, Nederland. Van Erven er også kunstnerisk leder av Rotterdam International Community Arts Festival (www.icafrotterdam.com)). Vi skal delta på denne Festivalen (og forutgående workshop i Nederland) i april 2017.

 

I 2015 ble arbeidet med Katastrofen og kortfilmen presentert på flere arenaer. Først på arrangementet SLIPP  på Cornerteateret mai 2015, på konferanse i Milano mars 2015, på FoU-dagen hos Høgskolen  i Bergen i november 2015, og i undervisning og i forskningsgruppen Samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen.

bottom of page