top of page

Katastrofen

Trøbbel

Café Templado

Ingen stjerner ved inngangen til helvete

Morning Mood

mitt Rom er ditt Rom

Håkonshallen

You always forget something

Bergen Byspill 17. Mai

iPanikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia - production

 

iPanikk er produsert av Apropos Teater/Bergen Byspill, sammen med La Manigua Cooperativa Audiovisual og Grupo Monoeamet (William Ruiz Morales, Raul Capote Braña og Solvei Stoutland: the transatlatic recipe crew of directors); og har gått gjennom tre faser. Første workshop fant sted i Teaterhuset vårt på Paradis sommeren 2012. Andre workshop fant sted i Havanna med visning under Piñerafestivalen i desember 2012. Tredje fase innebar ny prøvetid (2013) og ny multimedial kreasjon (2014).  

“iPanikk” er et absurd eksistensielt drama og en mørk komedie om menneskers redsel for døden. Gjennom et gammelt ektepar skildres angst for og nysgjerrighet på døden. De leker seg inn i dødsriket. De skifter på å ta livet av hverandre. Som en livets dans visualiseres flere tragikomiske aspekt ved alderdommen; redselen for autoriteter, skjemaveldet, for å bli alene igjen, for å dø først, for å miste grepet. Det er døden som tabu som blir utfordret, utforsket og belyst. 

Prosjektet forholder seg fritt til teksten “Dos viejos panicos” og utforsker tekstens tematikk fra to lokale ståsteder; Bergen og Havana; gjennom dokumentariske filmklipp og intervjuer med eldre personer i Bergen og Havana. I 2015 var iPanikk innkjøpt for DKS-Bergen, men denne spilleperioden har blitt overført til skoleåret 2016/2017 og skal da vises på utvalgte skoler, på Teaterhuset Paradis, samt andre steder. Det planlegges spilleperiode på Cornerteateret og i Oslo. 

 

iPanikk har oppnådd svært god respons hos publikum og gode anmeldelser. I netttidskriftet Periskop skriver Jan Landro følgende: 

”Til grunn for oppsetningen ligger et stykke av den rebelske, cubanske dramatikeren Virgilio Piñera, som man riktig nok har forholdt seg helt fritt til. I tillegg trekkes det inn et lite kjent dikt av Hamsun – «Gravsted» (om å dø med støvlene på), Baudelaires dikt om en gammel, vennlig dame som ikke lenger er i stand til å glede noen, et gammelt tv-intervju med psykiateren Carl Gustav Jung – samt ferske videointervju med et par cubanere og to aldrende nordmenn, en av dem kunstneren Laurie Grundt.” 

”Forestillingen toner ut med Jacques Brels kjente «Ne me quitte pas» (Ikke forlat meg) mens det aldrende paret kjører langs Havannas berømte El Malecon, paradegaten mot havet. Her får havet, kjærligheten og døden sitt samlende uttrykk. 

«iPanikk» fremstår som et multimedialt eksperiment, utarbeidet i et langvarig samarbeid mellom bergenske og cubanske teaterkrefter. De kaller dette for en kabaret, og tydelig kabaretkarakter har saktens deler av forestillingen. Men det tidvis ordløse, til dels stiliserte og innimellom filmpregede spillet og den i hovedsak søramerikanske musikken, skaper en sjangeroverskridende helhet med innslag av det absurde og unndrar seg noen enkel kategorisering.” 

http://www.periskop.no/mens-vi-venter-pa-doden/ 

bottom of page