top of page

APROPOS TEATER

Apropos Teater, tidl. Bergen Byspill, skaper teater, kunstopplevelser, møter og hendelser, vi utforsker teateret som arena for samfunnsdeltakelse med et tydelig visuelt og fysisk språk. Vi formidler teater med røtter i tidligere tiders ritualer og tradisjoner.  Vi viser forestillinger på location og lager stedsspesifikk scenekunst. Vi underviser og holder kurs for profesjonelle og amatører, og vi  skreddersyr forestillinger, happenings og stunts etter ønske fra det offentlige, fra næringslivet og fra den frivillige sektor.  

Ensemblet består av profesjonelle scenekunstnere som har lang erfaring i å produsere scenekunst på utradisjonelt vis, både innenlands og utenlands. 

 

I 2025 skal vi feire 30-årsjubileum som et særegent markant teaterkompani i det frie scenekunstfeltet i Bergen. I snart 30 år har byen hatt glede av vår scenekunst.  

 

Vi skal fremdeles bidra til  å gjøre Bergen kjent som et nordisk tyngdepunkt for den eksperimentelle, modige og fremtidsrettede scenekunsten. Dette skal vi gjøre gjennom å fortsette og produsere nyskapende scenekunst, utvide vårt nedslagsfelt og sørge for at flere får oppleve våre produksjoner. Slik vil vi også bidra til å synliggjøre Bergen i en internasjonal sammenheng. Vi skal fortsette å være en aktiv kunstinstitusjon i vårt nærmiljø og vi skal bidra til å styrke samarbeid og fellesskap i scenekunstfeltet.  

 

Apropos teater forsker i nye teateruttrykk og samarbeidsformer. Et viktig fundament er det vi kaller forskningsbasert scenekunst hvor vi blant annet samarbeider med Nord Universitet (ved professor Jan-Kåre Breivik). Vi er inspirert av utenlandske forskningsmiljøer som arbeider i skjæringspunktet mellom scenekunst og samfunnsvitenskap (Grotowski-instituttet i Wroclaw  og Odinteateret Nordisk Teaterlaboratorium).  

 

Vi jobber aktivt med at vi skal produsere nyskapende scenekunst av høy kvalitet og nå ut til nye publikumsgrupper. Derfor søker vi å møte publikum på utradisjonelle arenaer, ofte utendørs og i bybildet generelt.  Samtidig produserer vi scenekunst som passer for turnévirksomhet og for den Kulturelle skolesekken. Vi jobber videre med å forsterke vårt forskningsbaserte og undersøkende teater. På denne måten bidrar vi til en synliggjøring av Bergen som en av Nordens fremste europeiske kulturbyer og arena for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet.  

 

Aldri har noe samfunn stått overfor en lignende global situasjon som vi gjør i vår tid. Hvordan kan vi utforske muligheten for en bedre verden? Hvordan skal vi finne en måte å leve på, sammen?  

 

 

Kunstnerisk leder - Solvei Stoutland

Solvei Stoutland er grunnleggeren av Apropos Teater (og Bergen Byspill). Hun er kunstnerisk leder, regissør, skuespiller og pedagog.  Hun har gjennom hele sitt kunstnerskap arbeidet med prosjekter i utradisjonelle scenerom. Hun søker å bruke det offentlige rom som arena for meningsutveksling og et sted der man kan uttrykke seg kunstnerisk. Ved å benytte alle scenekunstens virkemidler,  søker hun å vise samfunnets kulturelle og historiske identitet og la publikum se det med nye øyne.  

Hun har sin utdannelse ved Teatervitenskap i Bergen, fra École Internationale de Théâtre Jacques Lecoc i Paris (Skuespill og Teaterkreasjon) og ved GITIS i Moskva (Teaterregi). I 2015 studerte hun Scenekunst i offentlig rom ved Teaterhøyskolen i Oslo, som har resultert i dialogkonseptet: Mitt Rom er ditt Rom. Her tar hun i bruk nye metoder for iscenesettelse av kunstprosjekt i det offentlig rom. 

 

 

Internasjonale samarbeidsprosjekter og partnere:  

Vi samarbeider med de Kubanske kunstnerkollektivene La Manigua Cooperativa Audiovisual, Grupo Mono, og Tubo de Ensayo, i Havanna. Sammen med disse partnerne har vi produsert både teater og film. Samarbeidet på Cuba inngår i vår langsiktige prosjekt The transatlantic recipe. Heri inngår også samarbeid med andre internasjonale scenekunstnere. 

 

Vi har flere ganger gjestet Espacios Ibsen, days of Cuban & Norwegian Theater in Havana med diverse produksjoner: Morning Mood, You always forget something (2013), kortfilmen Café Templado Katastrofen og iPanikk (2014). Alle med reisestøtte fra UD STIKK. Vi har vist kortfilmen Café Templado på filmfestivaler i Cannes, New York, Italia og i Bergen. 

 

Events 

Vi tilbyr våre tjenester for eventmarkedet. Dette er oppdrag på bestilling hvor vi skreddersyr kunstneriske innslag for kundene. Vi anser våre produksjoner som et enestående alternativ i den økende flora av underholdningstilbud. Den spesialiserte kompetansen vi har på scenekunst i historiske og  offentlig rom samt skreddersydde arrangement er et tilbud som benyttes aktivt av både kommune stat og næringsliv. 

 

Artists in Residence 

Ordningen bidrar til å utvikle vårt internasjonale arbeid og gjestekunstnere tilbys gode arbeidsbetingelser og et kunstnerisk-sosialt fellesskap.  

 

På plakaten - se også under fanen Nyheter: 

Snoprint - vår dokumentarfilm med premiere i New York i mars 2024 

Snoprint Jotunheimen  - påska 2024 - se program under Nyheter

Symposium for fryktløs krisehåndtering Plutselig i 2024

 

 

bottom of page